مقاله هنر سلجوقی و شاهنامه «کاما» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در هنر از صفحه ۹ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: هنر سلجوقی و شاهنامه «کاما»
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادبیات
مقاله هنر
مقاله تصویرگری
مقاله ورقه و گلشاه
مقاله شاهنامه کاما

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شریف زاده عبدالمجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از دوره های شکوفایی هنر ایران، دوران سلجوقی است. دوره ای که هنرهای گوناگون پس از ظهور اسلام متناسب با تفکرات و اعتقادات اسلامی شکل گرفت و رشد کرده و مراحل تحول و تطور خود را گذراند. در این دوره علاوه بر تحولات هنری گوناگون شاهد اوج گیری و گسترش زبان و ادبیات فارسی، همراه با اندیشه های فلسفی و عرفانی هستیم. درباره هنر عصر سلجوقی کتاب های بسیاری می توان یافت. هر چند تاکنون اثری با تمرکز بر مبانی و اصول حاکم بر طرح و نقش عصر سلجوقی، نگاشته نشده است.
این مقاله، ضمن نگاهی به ادبیات و هنر دوره سلجوقی ویژگی ها و چگونگی شکل گیری آن، به بررسی یکی از آثار پراهمیت و قدیمی ترین نسخه شاهنامه فردوسی، معروف به «کاما» می پردازد و این شاهنامه را به عنوان یکی از اولین نمونه های تصویرگری شاهنامه معرفی کند. تاکنون درباره شاهنامه «کاما» تنها یک مقاله در سال ۱۳۵۲ توسط دکتر غروی نگاشته شده است که گرچه مفید است اما کافی نیست. شاهنامه «کاما» در موسسه کاما در شهر بمبئی نگهداری می شده حداقل تا زمان نگارش مقاله دکتر غروی یعنی سال ۱۳۵۲، اما اکنون با توجه به پی گیری های انجام شده دیگر هیچ مدرک و نشانی از آن در دست نیست. متاسفانه تنها منابع موجود برای بررسی چند تصویر مربوط به کتاب «معرفی نسخه های شاهنامه فردوسی» است.