مقاله هنر تعاملی به مثابه یک متن، با اشاره به یکی از آثار تعاملی به نمایش درآمده در بینال ونیز ۲۰۱۱ اثر نورما جین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در جهانی رسانه از صفحه ۹۲ تا ۱۱۳ منتشر شده است.
نام: هنر تعاملی به مثابه یک متن، با اشاره به یکی از آثار تعاملی به نمایش درآمده در بینال ونیز ۲۰۱۱ اثر نورما جین
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هنر تعاملی
مقاله رولان بارت
مقاله نورما جین
مقاله متن
مقاله مرگ مولف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهبرنیا زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: خیری مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش به تحلیل هنر تعاملی و تطبیق آن با نظریه های رولان بارت در زمینه مرگ مولف و متن پرداخته است. چارچوب نظری با استفاده از نظریه های رولان بارت و خصیصه های هنر تعاملی تدوین شده است. به منظور کاربرد این چارچوب نظری، یک مطالعه موردی از اثری انجام شده که در بیینال و نیز در سال ۲۰۱۱ نمایش داده شده است. در این پژوهش ابزار تحلیل، نظریه مرگ مولف و توجه به جهان متنی رولان بارت بوده است. روش مورد استفاده توصیفی تحلیلی و گردآوری مطالب نیز کتابخانه ای و با استفاده از منابع اینترنتی بوده است. نتایج بیانگر هم خوانی نظریات مورد بحث با اثر تعاملی مورد مطالعه هستند و نشان می دهند که در فرآیند تعاملی شدن، انتخاب رسانه، تعامل و مشارکت مخاطبین در خلق اثر، باعث تبدیل اثر به متن هنری و همین طور کمرنگ شدن هنرمند به عنوان مولف شده است.