سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش بین المللی دین در آیینه هنر

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمدمهدی حکمت مهر – پژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده:

باتوجه به ضرورت تولید علوم اسلامی که بایستی مبتنی برآموزه ها و تعالیم اسلامی باشد شناخت انسان ضرورت دارد دراین میان جهت نیل به هنری کهدرهمه شئون اسلامی باشد باید به انسانی که درهنر اشتغال دارد یعنی هنرمند توجه خاصی شود درراستای تبیین مشخصه های هنرمند اسلامی از طرفی باید به آموزه های اسلامی توجه شود و ازطرفی دیگر به سراغ هنرمندانی رفت که براساس تعالیم اسلام هنر خود را درقالبهای هنری مانند شعر بیان نموده اند دراین مقاله درابتدا به منشا آثار هنری یعنی خیال اشاره می شود و پس از بحث از آن براساس نگرش سه فیلسوف عالم اسلامی یعنی ابن سینا سهروردی ملاصدرا به نقش خیال درهنر و تولید آثار هنری اشاره می شود سپس مشخصات هنرمند درحکمت هنر اسلامی و تقسیم هنرمندان براساس آیات قرانی بیان میشود درادامه به بررسی یکی از هنرهای اصیل اسلامی یعنی شهر و مشخصه های شاعران و همچنین سیروسلوک هنرمند پرداخته می شود.