سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش بین المللی دین در آیینه هنر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

طیبه لشگری – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری
الهه نبی یی فیجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

حضورامرمتعال یا قدسی درهنر دینی موجب شده است تا مضمون هنر پرمعناتر درتمامی امور جلوه کند از زمانهای قدیم نوشته های خطی به عنوان تنها وسیله تزئینی به کاربرده می شد درواقع از این نوشته های خطی بعدها به عنوان تنها منابع تاریخی قدیمی استفاده می شد با آمدن اسلام قرآن که حامل سخنان خداوند است به عنوان موضوعی ارزشمند و با مفاهیم عالی به استخدام هنرمندان خطاطان و کتیبه نگاران درآمد و هنرمندان با استفاده از این خطها به تزئین اماکن مقدسی چون مسجد امامزاده خانقاه و مدارس مذهبی پرداختند جدای از زیبایی تزئینی این خطها درحقیقت حضور خداوند را درهر جا ازجمله مسجد مدرسه خانقاه و امام زاده برای مسلمانان تداعی می کند بنابراین هنرمند مسلمان همیشه سعی داشته با استفادها ز این خطوط حضور خداوند ایمان به وجود او انعکاسات معنوی سخنان اولیای خدا و ادعیه درهمه جا برای مسلمانان تداعی شود چنین است که مسلمان وقتی پا به درون مسجد یا اماکن مقدس می گذارند کلمات خداوندی نوشته شده بردرودیوار مسجد آن را به عبادت خداوند دعوت می کند بحثی که دراین مقاله خواهد آمد بررسی این موضوع درکتیبه های مسجد جامع یزد به همراه سه اصل مهم کتیبه هیا مذهبی شامل کتیبه های قرآنی کتیبه ها با مضامین دعا و کتیبه ها با مضامین حدیث