سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش بین المللی دین در آیینه هنر

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

حمیدرضا کاظمی – دانش آموخته مدیریت فناوری اطلاعات
رامونا نکوهمت تک – کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی

چکیده:

اعتقاد به جاودانگی دردنیا و آخرت و زندگی پس از مرگ از بزرگترین مسائل ذهنی بشر از دورترین زمان تا به امروز بودها ست اندیشمندان شاعران و نویسندگان بی شماری پیرامون حیات پس از مرگ اندیشه های جاودانگی تصاویری از دنیایی دیگر ارایه داده اند حرکت و کمال درجهان دیگر از نگرش علوم مختلف بحث شده است و درعرفان دارای بستری وسیع می باشد که بازتاب این نوع اندیشه ها را درادبیات عرفانی می بینیم تصاویری که از دنیای دیگر دراین اندیشه ها دیده می شود حکایت از وجود رنج و آرامش و از همه مهمتر پویایی و کمال درعالمی دیگر می کند اینکه بشر با فرهنگهای گوناگون چگونه این دنیا را به تصویر می کشد مساله ای قابل بحث است آنچه بدیهی است اعتقاد به وجود دو تصویر از دنیای بعد از مرگ است که درتمام ادیان الهی وجود دارد ما برآن شدیم این دنیا را از جهت شباهت و تفاوت دردواثر کمدی الهی مبتنی بردیانت غربی و مثنوی معنوی با نگرش شرقی بررسی نماییم .