سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هانی اسدی – کارشناسی ارشد تکتونیک
سیدسعیدالرضا اسلامی – دکتری تکتونیک

چکیده:

ساختارتشکیل صفحات راندگی دارای هندسه مشخصی است که این نوع گسیختگی را دردسته بندی جداگانه ایی قرارمیدهد درتفسیر پدیده های زمین شناسی مانند ساختارهندسی تشکیل گسلهای تراستی الگوی رفتاری توزیع انرژی کمتر مورد توجه قرارگرفته است توزیع انرژی درمواد با توجه به محیط انتشار آن الگوی شعاعی مشابه و یکنواخت دارد کهدربسیاری ازپدیده ها مانند انتشار امواج سطحی لرزه ای و گسل امواج صوتی مشاهده میشود یکی از نشانه های سطحی درتشکیل صفحات تراستی که تابعی ازاین الگوست کمان محدبی است که دربخش جبهه ورقه راندگی تشکیل می شود باتوجه به نظریات مطرح شده درآزمایشهای که انجام گرفت پاسخ رفتاری لایه های ماسه نسبت به اعمال تنش شباهت بسیاری به الگوی رفتاری توزیع انرژی گفته شده دربالا داشت