مقاله هنجاریابی آزمون باورهای غیرمنطقی اهواز (۴IBT-A) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در روشها و مدلهای روان شناختی از صفحه ۷۱ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: هنجاریابی آزمون باورهای غیرمنطقی اهواز (۴IBT-A)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هنجاریابی
مقاله آزمون باورهای غیرمنطقی
مقاله نمره های استاندارد Z
مقاله رتبه درصدی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معتمدین مختار
جناب آقای / سرکار خانم: بدری رحمان
جناب آقای / سرکار خانم: عبادی غلامحسین
جناب آقای / سرکار خانم: زمانی نیره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آزمون باورهای غیرمنطقی اهواز (۴IBT-A) یک آزمون معتبر مربوط به سنجش میزان تفکرات غیرمنطقی به حساب آمده و از آن در زمینه های مختلف مانند اجرای پژوهش، تشخیص، درمان و غیره توسط محققان، درمانگران، مشاوران، روانشناسان و دانشجویان از آن استفاده می شود، بنابراین ضروری است که هنجار ایرانی برای آن تهیه گردد. هدف از این پژوهش، هنجاریابی آزمون باورهای غیرمنطقی اهواز (۴IBT-A) بود. به همین منظور ۱۹۴۷ نفر از دانشجویان مراکز تربیت معلم شهرستان تبریز با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب و آزمون باورهای غیرمنطقی اهواز (۴IBT-A) به روش گروهی اجرا گردید. با استفاده از روش آلفای کرونباخ، پایایی آزمون به ترتیب برای عامل ها و کل آزمون ۰٫۷۷، ۰٫۶۸، ۰٫۵۹، ۰٫۶۸، و ۰٫۸۶ برآورد گردید. روایی آزمون نیز از روش روایی همگرا ۰٫۸۱؛ P£۰٫۰۰۱ به دست آمد. پس از تحلیل داده ها به منظور تفسیر نمره های خام هر عامل و آزمون، به طور جداگانه هنجارهای درصدی و نمرات استاندارد Z تهیه گردید. بر اساس نتایج این مطالعه، پژوهشگران، مشاوران و روانشناسان بالینی می توانند از این ابزار به عنوان یک وسیله اندازه گیری مناسب جهت تشخیص در فعالیت های کلینیکی در داخل کشور، به ویژه مراکز مشاوره دانشجویی استفاده کنند.