مقاله هنجارهای رفتاری در عاملان قتل های زنجیره ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در پلیس زن از صفحه ۹۳ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: هنجارهای رفتاری در عاملان قتل های زنجیره ای
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هنجارهای رفتاری
مقاله قتل های زنجیره ای
مقاله اختلال روانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لوین جک
جناب آقای / سرکار خانم: فاکس جیمز الن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قاتلان زنجیره ای به طور گسترده در گروه افرادی دارای اختلال شخصیت ضداجتماعی شناخته می شوند که فقدان احساس همدردی و مدیریت بر هیجانات شاخصه اصلی آن ها قلمداد می گردد. ما فرض را بر این می گذاریم که بسیاری از این خصائص رفتاری که به عنوان شاخصه های متمایزکننده قاتلان زنجیره ای تلقی می شوند، به طور وسیعی در میلیون ها فردی که تاکنون حتی دست به یک قتل نزده اند، وجود دارد. محققان به اهمیت این فرایندهای وجودی و همچنین تجزیه روانی و تهی شدن از صفات انسانی، در مطالعات خویش اشاره نموده اند. ظرفیت هایی که برای قاتلان زنجیره ای این امکان را فراهم می نماید تا عاری از هر گونه اخلاق و وجدان، مرتکب اعمالی چون تجاوز، شکنجه و قتل شوند. با این حال، محققان با پذیرش عادی و معمول نسبت دادن صفت ضد اجتماعی به چنین افرادی، ممکن است تعامل بین رفتار سادیستیک (آزارگرانه) و صفت ضداجتماعی بودن را نادیده گرفته و باعث شوند تا احساس همدردی و همدلی به جای محوشدن، برجسته و بارز شود.