سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمد فلاح یخدانی – کارشناس ارشد مهندسی نقشه برداری فتوگرامتری
علی عزیزی – دانشیار و مدیرگرایش فتوگرامتری دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از روشهای کاهش خطای ناشی از توپوگرافی زمین درهم مرجع نمودن تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا HRSI استفاده از توابع تبدیل محلی می باشد از انجایی که تعدادزیادی نقطه کنترل برای رسیدن به نتیجه قابل قبول درهم مرجع نمودن تصاویر با توابع تبدیل محلی مورد نیاز میب اشد بنابراین استفاده از روشهای تناظریابی اتوماتیک امری اجتناب پذیر می باشد تصاویر مورد استفاده دراین تحقیق یعنی تصاویر IRS-P6 IRS-P5 از دوسنجنده متفاوت و درزمانهایمتفاوتی اخذ شده اند لذا از جهات بسیاری چون قدرت تفکیک مکانی خصوصیات رادیومتریک جهت دیدمقیاس و غیره با هم متفاوت می باشند بنابراین برای تناظریابی بین این تصاویر باید روشی را استفاده کرد که تمام این عوامل تاثیر گذار درنتیجه نهایی را درنظر بگیرد یکی از روشهای موجود برایاستخراج عوارض متناظر الگوریتم SIFT می باشد و خاصیت اصلی این الگوریتم این است که دارای قابلیت استخراج عوارض مشخص می باشد که این عوارض نسبت به مقیاس دوران تغییر درروشنایی تصویر و همچنین نویز مستقل بوده و دارای وابستگی نیستند.