سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

سیداکبر ساداتی – کارشناس ارشد مدیریت صنایع

چکیده:

ازجمله حقایقی که انسان عصرحاضرتا حدود زیادی به آن توجه نموده و برای تکامل آن کندوکاو می کند شناخت و کاربردی نمودن علوم است منظور ازشناخت علمی یافته هایی است که درنتیجه مطالعه و تحقیقات دقیق و نه از روی حدس و گمان و گمراه کننده بدست می آیند شکی نیست ملتی که بیشتردراین راستا قدم برمی دارد و بدان عمل می کند بهره وری و بهره دهی فزونتری را درتولید ملی کالا فرهنگ و تمدن و … به ارمغان می آورد درحال حاضر درکشور عظیم ما ایران با وجود نعمت های فراوان منابع غنی انسانی طبیعی و تاکید مستقیم و غیرمستقیم اموزههای دینی و سنتهای سازنده ملی و میهنی درمورد بهره وری بهینه ازمنابع و امکانات میزان بهره وری دربخشهای مختلف جامعه درحد مطلوب و قابل قبولی نیست ازسوی دیگر افزایش جمعیت مصرف شتابان منابع سوء مدیریت ها و نیز مصرف ناصحیح منابع روزبروز قدرت بهره برداری از منابع را محدودتر کرده و موجب گران تر و مشکلتر شدن دسترسی به منابع اولیه تولید شده است دراینجا قصد ما این نیست کهدرتولید یک شبه بتوان ره صدساله را برویم ولی باتوجه به توانمندی ملت ما و دارا بودن فرهنگ و تمدن ایران زمین و با برخورداری ازاموزهای دینی میتوانیم با تکیه برقوتهای منابع و فرصتهای پیشروی رشد و توسعه تولیدات مال حلال را دردنیای پررقابت امروزی سرعت بیشتری بخشیده و به بهره وری مطلوبتری برسیم