سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

کامران امامی – مدیرعامل شرکت مهندسان مشاور کریت کارا
سیدمهدی رضوی – کارشناس ارزش شرکت مهندسان مشاور کریت کارا

چکیده:

در بسیاری از پروژه های منابع آب مدیریت ریسک در طول عمر مفید درصد عمده ای از هزینه ساخت و بهره برداری را به خود اختصاص میدهد با توجه به اینکه هدف مهندسی ارزش شناسایی و حذف هزینه های غیرضروری پروژه هاست ریسک به یکی از محورهای اصلی مطالعه ی ارزش تبدیل می شود و دراین چهارچوب تحلیل ریسک می تواند ابزاری موثر در بهبود شاخص ارزش گردد. تحلیل ریسک از معدود روشهایی است که به وسیله آن می توان کارایی و هزینه های گزینه های مختلف سازه ای و غیرسازه ای کاهش ریسک را با یکدیگر مقایسه نمود. در نتیجه در بیشتر موارد می توان با استفاده از روش های غیرسازه ای کارا هزینه های ساخت و طول عمر را به نحو قابل ملاحظه ای کاهش داد از طرف دیگر مهمترین محور تحلیل ریسک قضاوت مهندسی است و کارگاه مهندسی ارزش این فرصت را فراهم می کند که قضاوت مهندسی تیم ارزش در تحلیل های ریسک به کارگرفته شود.