سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیدعلی هاشمی فرد – کارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه اصفهان
عباسعلی برهان – دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه اصفهان

چکیده:

شعرسفر به خیرمناظره ی بین دو قطبی های نمادین است : آزادی/ اسارت، زایایی / سترونی، جنبش /ایستایی و غیره . دیدگاههای متفاوت نقد ادبی خوانش های متفاوتی از این تقابل های نمادین ارائه می دهند. در این جستار سعی خواهد شد با ارائه ی چند خوانش گوناگون از شعر نشان داده شود که کثرت آراء در نقد ادبی نه تنها به اصالت معنایی شعر لطمه نمیزند بلکه از ابعاد ناآشکار و لایه های درونی آن پرده برداشته، خواننده را به درک هر چه صحیح تری از شعر نزدیک میسازد. در ابتدا به تحلیل شعر از دیدگاه نقد صورت گرا (Formalistic) و ساختار شکنانه (Deconstructive) پرداخته و سپس با ارائه ی چندین خوانش دیگر هم چون نقد تاریخی و پساساختارگرایانه قابلیت تحلیل آن از دیدگاههای متفاوت نمایانده می شود.