سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدهادی قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشکده حسابداری و مدیریت پردیس فارابی دانشگاه تهران
لیلا غلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشکده حسابداری و مدیریت پردیس فارابی دانشگاه تهران،

چکیده:

امروزه بیشتر سازمان های توسعه یافته و بزرگ دریافته اند که مدیریت دانش می تواند نقش مهمی در تکمیل و موفقیت استراتژی های سرمایه انسانی آنان ایفا کند. شاید ارائه تعریفی از همگامی مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش مشکل به نظر برسد . مدیریت دانش در یک نگاه دقیق به معنای توسعه،اشتراک و به کارگیری دانش برای کسب منافع بیشتر در محدودیتهایسازمانهاست و مدیریت منابع انسانی معمولا به عنوان مدیریت کارکنان سازمانی تعریف می شود . یافته های پژوهشگران در خصوص وابستگی مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش،حاکی از ارتباط و وابستگی تنگاتنگ سرمایه انسانی و مدیریت دانش است . اگر مدیریت منابع انسانی اداره کردن افراد به طور مؤثر بوده و اگر با ارزش ترین منبع افراد، دانش است پس مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش با هم ارتباط نزدیکی خواهند داشت . به عنوان مثال در ایالات متحده مدیریت دانش و یادگیری به عنوان یکی از ارکان اصلی در ایجاد استراتژی سرمایه انسانی پیشنهاد می شوند. در این کشور، یک موقعیت شغلی جدید با عنوان رئیس سرمایه انسانی ایجاد شده است که هدف از ایجاد آن توسعه استراتژیهای سرمایه انسانی برای نمایندگی ها و یا دپارتمان های مختلف است. با این وضعیت سؤالی که مطرح می شود این است که چگونه می توانیم به بهترین شکل مدیریت دانش را با مدیریت استراتژیک سرمایه انسانی یکپارچه و همگام نماییم. این مقاله به چگونگی برقراری پیوندی محکم تر بین این دو حوزه می پردازد تا از این طریق موفقیت سازمانی بیشتری حاصل شود.