سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد سلیمانیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان گروه حسابداری
جواد عسگری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویرسکان، گروه حسابداری

چکیده:

هموارسازی نوسانات سود یکی از مسائل با اهمیت و بحث انگیز در تئوری حسابداری و مدیریت مالی محسوب می گردد. در این تحقیق سعی شده به این پرسش پاسخ داده شود که آیا هموارسازی سود بر محتوای اطلاعاتی درآمدها در جهت تصمیم گیری استفاده کنندگان از اطلاعات مالی اثر دارد یا خیر، جهت انجام تحقیق لازم بود که شرکت های هموار کننده سود از سایر شرکت ها تفکیک گردند، لذا از مدل ایکل استفاده گردید. جهت سنجش محتوای اطلاعاتی درآمدهای گزارش شده از رابطه بین درآمد و بازده هر سهم استفاده گردید. یافته های تحقیق در نمونه آماری و با استفاده از آزمون t مستقل، حاکی از آن است که در جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، هموار سازی سود باعث بهبود محتوی اطلاعاتی درآمدهای گزارش شده شرکت ها نمی گردد. این یافته مغایر با یافته های تحقیقات مشابه در سایر کشورها می باشد.