مقاله همه گیر شناسی سرطان پستان در تبریز (۸۸-۱۳۸۵) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از صفحه ۵۸ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: همه گیر شناسی سرطان پستان در تبریز (۸۸-۱۳۸۵)
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله همه گیر شناسی
مقاله سرطان پستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسین پورفیضی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: خدایی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: آذرفام پروین
جناب آقای / سرکار خانم: پولادی ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: سرطان پستان یک مساله مهم همه گیر شناختی با گسترش جهانی و شایع ترین سرطان در بین زنان است. آمار حاکی از افزایش مداوم شیوع سرطان پستان از اواسط دهه ۱۳۲۰ است.
هدف: مطالعه به منظور بررسی همه گیر شناختی سرطان پستان در تبریز انجام شد.
مواد و روش ها: در این مطالعه همه گیر شناختی پرونده بیمارستانی و آسیب شناسی تمام بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های تبریز از اول فروردین ۱۳۸۵ تا آخر شهریور ۱۳۸۸ بررسی شدند. اطلاعات مربوط به کسانی که بیماری آن ها سرطان پستان تشخیص داده شده بود، جمع آوری و داده ها با آزمون های آماری تی و مجذور کای تحلیل شدند.
یافته ها: بیماری ۱۱۲۶ نفر سرطان سینه تشخیص داده شده که متوسط سنی آن ها ۴۷٫۱۳±۲٫۹۳ سال (دامنه ۱۴ تا ۹۲ سال) بود. از این تعداد ۱۰۹۴ نفر (۹۷٫۱۵%) زن و ۳۲ نفر (۲٫۷۵%) مرد بودند. در ۳۸٫۸۳% بیماران پستان چپ و در ۳۱٫۹۱% آن ها پستان راست و در ۲٫۶۷% بیماران هر دو پستان درگیر بود. ۳۳٫۲۶% تومورها درجه ۱، ۳۴٫۲۵% درجه ۲ و ۷٫۹% درجه ۳ گزارش شده بود.
نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، بیش ترین شیوع در گروه سنی ۴۶ تا ۵۰ سال به دست آمد که با الگوی شیوع ابتلا به سرطان پستان در زنان آمریکایی، زنان بریتانیایی، زنان استان گلستان (ایران) و زنان کرد شمال عراق متفاوت بود.