مقاله همه گیر شناسی سرطان ریه و عوامل خطر ساز آن در اردبیل، ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از صفحه ۲۲۱ تا ۲۲۸ منتشر شده است.
نام: همه گیر شناسی سرطان ریه و عوامل خطر ساز آن در اردبیل، ایران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان ریه
مقاله همه گیر شناسی
مقاله عوامل خطر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قبادی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: شرقی افشان
جناب آقای / سرکار خانم: کرمانی ژیلاسادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سرطان ریه، یکی از شایعترین سرطان ها در سراسر جهان و یکی از پنج سرطان شایع در ایران محسوب میشود. هدف این مطالعه بررسی همه گیر شناسی سرطان ریه و عوامل خطرساز آن در استان اردبیل می باشد.
روش کار: این مطالعه مقطعی از خرداد ۱۳۸۸ تا خرداد ۱۳۹۰ در اردبیل انجام شده است. اطلاعات بیماران از دو مرکز مورد جمع آوری قرار گرفت. در گروه اول، تمامی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی اردبیل که تحت برونکوسکوپی قرار گرفته و گزارش نمونه پاتولوژی آن ها برای سرطان اولیه ریه مثبت بوده است قرار گرفتند و گروه دوم، شامل بیمارانی بودند که در طی مدت زمان مطالعه، اسامی آن ها در مرکز ثبت سرطان اردبیل با تشخیص پاتولوژی سرطان اولیه ریه وارد شده بود و برداشت نمونه پاتولوژی آن ها در سایر مراکز انجام شده بود. برای هر گروه چک لیست جداگانه تهیه شد و پس از تکمیل، اطلاعات حاصل توسط برنامه آماری SPSS 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: در مجموع ۱۲۴ بیمار با تشخیص سرطان ریه مورد بررسی قرار گرفتند (%۷۹ در گروه اول و %۲۱ در گروه دوم). برتری جنسیتی با جنسیت مذکر (%۸۲٫۳) و میانگین سنی ۶۴٫۲۳±۹٫۹۹ در کل بیماران بود. در گروه اول بیش از نصف بیماران (%۵۴٫۱۰) شهرنشین بودند، %۹۰٫۸ سابقه مصرف سیگار (با میانگین ۳۸٫۶۷±۲۵٫۷۰ پاکت سیگار در سال)، %۳۴٫۷ سابقه مصرف اوپیوئید و %۱۷٫۳ سابقه خانوادگی مثبت بدخیمی داشتند و شایع ترین شکایت اصلی هنگام مراجعه به پزشک خلط خونی (%۳۲٫۷) بود. همچنین لوب فوقانی راست با %۲۷٫۶۴ شایع ترین محل بروز ضایعه در برونکوسکوپی این گروه بود. کارسینوم سلول سنگفرشی با %۶۱٫۳ شایع ترین فرم بدخیمی در کل بیماران بود.
نتیجه گیری: بر خلاف کشورهای توسعه یافته و همانند مطالعات داخلی، سرطان سلول سنگفرشی شایعترین سرطان ریه در بیماران بوده و آدنوکارسینوم شیوع کمتری دارند. مردان ۴٫۶ برابر بیشتر از زنان مبتلا به سرطان ریه بودند و سیگار مهمترین عامل خطرساز در ایجاد بیماری است.