سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی خراتی رازلیقی – دانشجوی دانشگاه علم و صنعت
سیدوحید ازهری – استاددانشگاه علم و صنعت

چکیده:

همانطول که میدانیم امروزه ارتباطات درمواقع بروز بحران بسیار حائز اهمیت می باشد بطوریکه محدودیت درایجاد ارتباط صدمات جبران ناپذیری را به مردم ودولت خواهد رساند دراین پروژه ها ما بران شدیم تا امکان اطلاع رسانی بصورت صدا و پخش رادیوی همگانی برای مردم را درمواقع بحران بررسی نموده و راه کارهایی را ارایه دهیم درابتدا به بررسی آسیب های احتمال و روشهای مقابله برای هرکدام از آسیب ها اشاره م یکنیم بعد از آن به ساختار شبکه مش بی سیم اشاره کرد و روشهای مختلف همه پخشی را دراین شبکه ها معرفی می کنیم سپس سه روش همه پخشی سیل اسا احتمالاتی ثابت و پویا را دربستر شبکه مش بیسیم شبیه سازی کرده و نتایج حاصله را با این سه روش مورد بررسی قرار میدهیم درنهایت با مقایسه نمودارها به این نتیجه می رسیم که مناسب ترین روش برای همه پخشی صدا دربستر شبکه مش بی سیم روش احتمالاتی پویا می باشد.