مقاله همنوایی در ترکی آذربایجانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش های زبانی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران) از صفحه ۴۳ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: همنوایی در ترکی آذربایجانی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله همنوایی
مقاله زبان ترکی آذربایجانی
مقاله حذف
مقاله درج
مقاله اجتناب از التقای مصوت ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضی نژاد سیدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: بی جن خان محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله به بررسی همنوایی در زبان ترکی آذربایجانی می پردازیم. اولین بار کیسبرث (۱۹۷۰) همنوایی را مطرح کرد. گاهی یک زبان یا زبان های متعدد به شیوه های متعدد از پذیرش یک ساخت در برون داد اجتناب می کنند. یا بالعکس در یک ساخت معین در برون داد مشترک هستند. در واقع یک زبان یا زبان های متعدد به دنبال یک هدف ساختاری معین هستند که این هدف عبارت است از پذیرش یا عدم پذیرش یک ساخت در برون داد. در این مقاله ابتدا به توضیح این فرآیند و ذکر مثال هایی از زبان فارسی می پردازیم. بعد نشان می دهیم که فرآیند درج و حذف در زبان ترکی آذربایجانی در جهت اجتناب از التقای مصوت ها با هم همنوا می شوند و محدودیت های حاکم بر آن ها را بیان می کنیم.