سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد فخرالاسلام – دانشگاه صنعتی شریف تهران
مینا رفیعی –
محمد شاهرخی –

چکیده:

درمقاله حاضر عملکرد یک روش همنواسازی مبتنی برمشاهده گر تطبیقی برای سیستم های چندورودی چندخروجی آشوبناک مورد بررسی قرارگرفته است فرض شده که برخی از پارامترهای سیستم دردست نبوده و فقط خروجی سیستم آشوبناک اندازه گیری م یشود برای تخمین پارامترها و حالات سیستم از یک مشاهده گر تطبیقی استفاده شده است و درپایان عملکرد روش پیشنهاد شده با شبیه سازی مداربسته ی مدار چوا مورد بررسی قرارگرفته است.