سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی قره آغاجی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

سدهای مستحکم برق آبی دارای دهانه آبگیر و دهانه خروجی بتنی با اجزای فلزی توکار هستند. این اجزا به دلایلی که در این مقاله بطور خلاصه معرفی شده، دچار فرسایش و تغییر شکل قابل ملاحظه در اثر زمان م یشوند که نیاز به تعمیر و نگهداری دارند. اصلاح این اجزای توکار با استفاده از تکنی کهای براده برداری م یتواند در برخی از موارد بهترین دستاورد باشد. این کار به صورت سنتی توسط کارگرانی انجام م یشد که اگر امکان داشت در شرایط خشک کار م یشوند. خشک کردن ساز هها م یتواند هزینه زیادی داشته باشد و در برخی از موارد غیر ممکن است. گاهی کار توسط غوا صها انجام م یشود. در این مقاله به معرفی یه راهکار جدید و مبتکرانه جهت اصلاح این مشکل پرداخته و دو سیستم رباتیکی مختلف قابل غوط هوری پیشنهاد م یشود. یک سیستم از روش فرزکاری که برای اجزای عمودی و سیستم دوم جهت سمباد هکاری سطح براده برداری شده استفاده م یشود که برای هم سو کردن سطح افقی طراحی شده است. جنب ههای تخصصی هر دو سیستم توصیف م یشود.