مقاله همسانه سازی و بیان scFv از یک آنتی بادی منوکلونال ضد پلاسمینوژن انسانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در زیست شناسی ایران از صفحه ۵۲ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: همسانه سازی و بیان scFv از یک آنتی بادی منوکلونال ضد پلاسمینوژن انسانی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتی پلاسمینوژن
مقاله scFv
مقاله رگزایی
مقاله مهندسی آنتی بادی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرائتی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: میرشاهی منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: ربانی حجت اله
جناب آقای / سرکار خانم: سیفی ابوالحسن محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: بهمنش مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: شمسی پور فرشته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رگزایی فرآیند ایجاد رگهای جدید از رگهای موجود است. رگ های جدید نیازهای متابولیک سلولها را تامین می نمایند. رگزایی در بسیاری از پدیده های فیزیولوژیک و پاتولوژیک اهمیت فراوانی دارد. طی فرآیند رگزایی پروتئینازها به ویژه پلاسمین، ماتریکس خارج سلولی را تخریب می کند و سبب فعال شدن و آزادسازی فاکتورهای رشد موجود در آن می شود. این فرایندها با فعال شدن موضعی پلاسمینوژن در سطح سلول ها انجام می شوند. بررسی های پیشین در ارتباط با همین تحقیق نشانگر توانایی یک آنتی بادی مونوکلونال ضد پلاسمینوژن در مهار فرآیند رگزایی در یک مدل رگزایی می باشد. به دلیل اهمیت این آنتی بادی، scFv آن همسانه سازی شد و در Escherichia coli بیان گردید. نتایج حاصل از SDS-PAGE و ایمونوبلاتینگ و آزمون ELISA نشانگر صحت تولید scFv و قابلیت اتصال آن به پلاسمینوژن می باشد.