مقاله همسانه سازی و ارزیابی فعالیت پیشبر القایی Rd29A در گیاهان تراریخت توتون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در پژوهش های سلولی و مولکولی (زیست شناسی ایران) از صفحه ۴۸۰ تا ۴۹۰ منتشر شده است.
نام: همسانه سازی و ارزیابی فعالیت پیشبر القایی Rd29A در گیاهان تراریخت توتون
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پیشبر القایی
مقاله تراریختی
مقاله تنش غیر زیستی
مقاله توتون
مقاله Rd29A

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهنما حسن
جناب آقای / سرکار خانم: وکیلیان حقیقت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیشبر Rd29A به وسیله واکنش زنجیری پلیمراز (PCR) و با استفاده از آغازگرهای اختصاصی از گیاه Arabidopsis thaliana همسانه سازی شد. ناقل دوگانه بیانی pBI-RD-GUS با اتصال توالی RD29A به ژن gus ساخته شد. سازه اخیر به همراه pBI121 با استفاده از Agrobacterium tumefaciens برای تراریختی گیاه توتون مورد استفاده قرار گرفت. ارزیابی های مولکولی گیاهان تراریخته توتون حضور و فعالیت ژن gus تحت پیشبرهای Rd29A و CamV35S را تایید نمود. تاثیر تیمارهای مختلف تنشی مانند شوری (NaCl)، خشکی (PEG) و آبسزیک اسید (ABA) نشان داد که این پیشبر Rd29A برخلاف پیشبر همیشه فعال CaMV35S تنها تحت اثر تنشهای غیرزیستی القاء می شود. القاء پذیری پیشبر Rd29A توسط ABA نشان دهنده نقش سیگنالی این ماده در مسیر ترارسانی علامتی تنشهای غیرزیستی می باشد. با توجه به اینکه بیان دائمی ژنهای مقاومت به تنش تحت کنترل پیشبر CaMV35S در بسیاری از موارد مانع رشد طبیعی گیاهان تراریخته می شود، بنابراین پیشبر القایی Rd29A می تواند جایگزینی مناسب برای تراریختی گیاهان متحمل به تنش باشد.