مقاله همزیستی فرهنگی در فرایند جهانی شدن و تقویت فرهنگ ملی – قومی جوامع که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مطالعات فرهنگ – ارتباطات از صفحه ۱۴۹ تا ۱۶۹ منتشر شده است.
نام: همزیستی فرهنگی در فرایند جهانی شدن و تقویت فرهنگ ملی – قومی جوامع
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ
مقاله هویت
مقاله تغییر فرهنگی
مقاله همزیستی فرهنگی
مقاله جهانی شدن فرهنگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: قلانی نسرین
جناب آقای / سرکار خانم: جلالی مینا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جهانی شدن به عنوان فرایند تحول نسبتا عمیق و با دامنه گسترده، تقریبا همه ساخت های زندگی بشر به خصوص فرهنگ های ملی را که پایه تمدن و هویت ملت هاست در معرض تغییر و تحول و در بیشتر مواقع مورد تضعیف قرار می دهد. این مقاله در پی تبیین مفهوم همزیستی فرهنگی در بین جوامع چندفرهنگی، قومی است و همچنین در پی پاسخ به این سوال است: جامعه ای که شاهد حضور فرهنگ ها و قومیت های مختلف است و با توجه به فرایند گریزناپذیر جهانی شدن، فرهنگ های گوناگون چگونه می توانند در کنار یکدیگر به حیات خود ادامه دهند؟
در این مقاله سعی شده با روش اسنادی و تکیه بر منابع مکتوب و رهیافت تحلیلی در حوزه فرهنگ، به بازاندیشی در مفهوم همزیستی فرهنگی پرداخته شود. برای تحلیل این موضوع دیدگاه تلفیقی میان نظریه های جامعه شناسان کلاسیک و معاصر و حوزه پست مدرن بررسی شده است. همچنین در این زمینه دیدگاه اندیشمندانی چون هاروی، فیدرستون و فوکویاما تحت واکاوی قرار گرفته است.
یافته ها حاکی از آن است که در فرایند همزیستی فرهنگی در جوامع چندفرهنگی، وجود تغییرات اجتماعی و فرهنگی در جوامع، ذاتی است اما اگر این تغییرات و دگرگونی ها هماهنگ با هویت ملی و حفظ عناصر فرهنگ های قومی باشد، نه تنها می تواند به پویایی فرهنگی کمک کند بلکه می تواند عاملی برای افزایش همزیستی و انسجام ملی در جوامع چندفرهنگی باشد.