سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

خسرو یعقوبی – سازمان صنایع دریایی – گروه شناورهای اثر سطحی
حمید جوادی – سازمان صنایع دریایی – گروه شناورهای اثر سطحی
محمد مهدی همت دار – سازمان صنایع دریایی – گروه شناورهای اثر سطحی

چکیده:

یکی از جنبه های مهم در زمینه مخابرهی اطلاعات برای سامانههای نظامی – دریایی، بحث ایمنی و حفاظت از اطلاعات است. در این ارتباط، برای بالا بردن درجه امنیت اطلاعات مخابره شده میتوان از سیستمهای آشوبناک استفاده کرد. با توجه به اینکه سیستمهای آشوب دارای رفتاری نزدیک به رفتار پدیده های سیستمهای تصادفی هستند بنابراین قابلیت مخفی کردن اطلاعات با درجه اطمینان بالا در آنها وجود دارد. در این مقاله، سعی شده است که پیام قرار گرفته شده در یک دسته از سیستمهای آشوب که اطلاعات دقیقی هم از سیستم در اختیار نیست رابا استفاده از ایده روش همزمان سازی تطبیقی بازسازی کنیم. در واقع به صورت همزمان پیام و پارامترهای سیستم فرستنده در گیرنده تخمین زده می شوند. اثبات پایداری روش کنترل تطبیقی یپیشنهاد شده نیز ارائه شده است. در آخر، روش پیشنهادی به صورت شبیه سازی شده روی یک سیستم آشوب با سه درجه آزادی جدید اعمال می شودکه نتایج آن نشان دهندهی کارایی بالای این روش جهت آشکار سازی پیام است.