سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

جعفر محمودی – استادیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
ناصر پوررضا – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه جامع امام حسین
امیر تربتی – کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
حمزه دانش پایه – کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده:

ویژگی های پارادایم اقتصادی جدید باعث انتقال ماهیت مزیت رقابتی از دارایی های مملوس به دارایی های نامملوس شده است. از این رو منابع انسانی به عنوان مهمترین وجه دارایی های نامشهود هر سازمان بیش از پیش اهمیت یافته است. اکنون توجهات به منابع انسانی و هم راستایی اثر بخش آن با استراتژی کلی سازمان جلب شده است. سیستم ارزیابی و معماری منابع انسانی باید در پاسخ به نیاز این پارادایم اقتصادی جدید تغییر کند. کارت امتیازی متوازن پویا منابع انسانی، سیستمی جهت ارزیابی و باز تعریف نقش منابع انسانی به عنوان شریکی استراتژیک است. این مدل مفهومی بر مبنای کارت امتیازی متوازن و پویایی شناسایی سیستم ها تهیه شده است، تا درک مدیران و صاحبان کسب و کار، از منابع انسانی را متحول کند. در این تحقیق پس از نگاه اجمالی به پیشینه تحولات در مدیریت منابع انسانی، برای هم راستا سازی استراتژیک منابع انسانی مدل مفهومی جدیدی با استفاده از مفاهیم ارزیابی متوازن و با تکیه بر پویایی شناسی سیستم ها ارائه می گردد و چگونگی پیاده سازی این مراحل تشریح می گردد.