سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نصراله مقدم چرکری – گروه کامپیوتر دانشکده فنی دانشگاه تربیت مدرس
فرشته آزادی پرند –
کارو لوکس – گروه برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

چکیده:

دراین مقاله الگوریتمی فازی مبتنی بر مفاهیم تئوری امکان و زنجیره های مارکوف فازی برای همجوشی تصمیم در یک محیط چند عاملی ارایه شده است دراینروش فرض بر این است که محیطی که عاملها در آن قرار گرفته اند بزر گ می باشد و هرعامل فقط قسمتی از محیط را مشاهده می کند بنابراین مجموعه انتخاب پاسخ برای همه عاملها یکسان نیست روش کار بدین گونه است که در پاسخ به هر پرس وجو عامل یک مجموعه فازی به عنوان پاسخ تولید م یکند سپس عاملها به بازبینی و مرور نظرات دیگران پرداخته و به یکدیگر امکان درستی تخصیص می دهند. برمبنای امکان درستی تخصیصی عاملها ماتریس امکان درستی را تشکیل میدهیم .