سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

جواد ایمانی – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
محمد مهترپور – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده:

بی شک انتخاب عناوین برایسالهای گذشته تاکنون از سوی مقام معظم رهبری صرفا به عنوان یک حرکت نمادین نبوده است بلکه تفکر ناب ولایت به عنوان یک منبع الهی و علمی ارزشمندپشتوانه آن می باشد باتوجه به اینکه ریشه بسیاری از این عناوین از قران کریم و احادیث معصومین می باشد لذا نیاز به بررسی این مقوله ازدیدگاه قران و معصومین مورد توجه قرار میگیرد همچنین لازم است تا از دیدگاه علما و دانشمندان هم مورد بررسی قرارگیرد تا به جنبه علمی آن هم اشاره شودیکی ازقشرهای که مورد تاکید درپیام های مقام معظم رهبری هستند مدیران کشور می باشند لذا دراین مقاله سعی گردیده تا از دیدگاه علم مدیریت هم به پیام نهفته درعنوان سال ۸۹ نیز پرداخته شود.