سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۳۵

نویسنده(ها):

سیامک علمی –
کامبیز هژیر کیانی –
حمیدرضا بوجار –

چکیده:

در این مقاله سعی شده است با استفاده از اطلاعات تولید ناخالص داخلی کشور ایران و کشورهای پیشرفته طی دوره زمانی ۱۹۸۰-۲۰۰۸، همبستگی چرخه های تجاری ایران با کشورهای پیشرفته و همچنین اثر بحران جهانی مالی اخیر بر رشد اقتصادی ایران بررسی شود. به همین منظور از تحلیل همبستگی متحرک و آنالیز طیف فرکانس برای بررسی همبستگی چرخه های تجاری ایران با کشورهای پیشرفته استفاده شده است. نتایج نشان از وجود همبستگی بین چرخه های تجاری کشور ایران با کشورهای پیشرفته دارد. هر چه که وابستگی ضعیف و موقتی در کوتاه مدت بین آنها برقرار است واثرات بحرات اخیر مالی نیز بر اقتصاد ایران اثر گذار بوده است.