سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

هاجر صیادی – موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر کرج، بخش تحقیقات ژنتیک، بانک ژن
جواد مظفری – موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر کرج، بخش تحقیقات ژنتیک، بانک ژن
غلامرضا بخشی خانیکی – موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر کرج، بخش تحقیقات ژنتیک، بانک ژن

چکیده:

تعیین سطح پلوئیدی اهمیت فراوانی در مطالعه روابط خویشاوندی گونه ها، تهیه هیبریدهای بین گونه ای و برنامه های به نژادی گیاهان دارد. این کار معمولا از طریق شمارش کروموزومی در سلولهای مریستم ریشه انجام میشود که نیازمند مهارت بالا، هزینه زیاد و صرف زمان بیشتر میباشد. لذا در این تحقیق برای اولین بار امکان استفاده از شمارش تعداد کلروپلاست سلولهای محافظ روزنه به عنوان یک روش آسان و ساده برای تعیین سطح پلوئیدی در این جنس مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان دهنده همبستگی مستقیم عدد پایه کروموزومی با تعداد کلروپلاست های سلولهای محافظ روزنه بود. به طوریکه با افزایش تعداد کروموزوم و سطح پلوئیدی، تعداد کلروپلاست سلولهای محافظ روزنه نیز افزایش یافت.