مقاله همبستگی قرینه ها در فهم معنی از منظر تمام حسان نظریه ای جدید یا بازتاب سخن پیشینیان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در ادب عربی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران) از صفحه ۲۳۹ تا ۲۶۱ منتشر شده است.
نام: همبستگی قرینه ها در فهم معنی از منظر تمام حسان نظریه ای جدید یا بازتاب سخن پیشینیان
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمام حسان
مقاله همبستگی قرینه ها
مقاله رخصت در قرینه
مقاله اعراب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیازی شهریار
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی نعیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قرینه های مختلفی در فهم معنای یک جمله، نقش دارند. نحویان نیز به این امر واقف بوده و در تحلیل های خود از قرینه های متفاوتی استفاده کرده اند. پس از آشنایی نحویان با منطق ارسطویی و ورود مسائل فلسفی در نحو، بیشتر توجه آنان به قرینه اعراب معطوف شد و این امر نقش قرینه های دیگر را کم رنگ تر کرد تا جایی که علم نحو، علم اعراب نامیده شد. در عصر حاضر دانشمندانی با در نظر گرفتن این مساله، در پی تحلیلی نو و علمی از قرینه های موثر در فهم معنی بوده اند. تمام حسان با ارائه نظریه همبستگی قرینه ها در فهم معنی، خواستار توجه یکسان به همه قرینه ها شد. وی هشت قرینه لفظی و پنج قرینه معنوی را معرفی می کند که یکپارچه و منسجم، معنی را به مخاطب منتقل می سازند. این مقاله می کوشد با معرفی این نظریه و تبیین جایگاه آن در جامعه علمی، رویکرد جدیدی در نگاه به متن ارائه دهد، رویکردی که قرینه های مختلف را در فهم معنی موثر می داند. این نظریه بازتابی از قرینه های مختلف و پراکنده در کتب نحوی به خصوص در دیدگاه های حازم قرطاجنی و عبدالقاهر جرجانی است که تمام حسان آنها را پس از دسته بندی، بیان کرده است.