سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر بهرمند جوی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران گرایش خاک و پی
سیدمحمدعلی زمردیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
منوچهر حیدرپور –

چکیده:

ظرفیت باربری های سطحی یکی از مهمترین موارد تاثیر گذار در طراحی سازه هایواقع براین گونه پی ها می باشند حال زمانیکه پی سطحی در مجاورت شیب قرار میگیرد ظرفیت باربری آن نسبت به حالت زمین تخت و مسطح به شدت کاهش می یابد. بدین منظور بایستی خاکهای مناطق شیب دار که ملزم به اجرای پی های سطحی می باشند مورد اصلاح و تقویت قرارگیرند. یکی از روشهای بهبود ظرفیت باربری پیهای سطحی درمجاورت شیب بکاربردن مسلح کننده ای درونخاک این نواحی می باشد بدین منظور پهنه وسیعی از شرایط مختلف شامل حالتهای بدو ن استفاده از مسلح کننده بررسی خاکهای مسلح با تغییر در طول ژئوگرید تغییر در فاصله اولین لایه و فاصله مابین لایه ها و تعداد لایه ها در مدلهای ازمایشگاهی مورد بررسی و نتایج حاصل مورد تحلیل قرارگرفته است تا بتوان بهترین روابط کمی و کیفی در خصوص پارامترهای مسلح کننده و ظرفیت باربری را بدست اورد. نتایج بدست امده حاکی از آن بود که با استفادها ز لایه های مسلح کننده در مکان مناسب و کاربرد پارامترهای بهینه در شیب ماسه ای رفتار خاک و ظرفیت باربری پی صلب در مجاورت شیب به طور قابل توجهی بهبود خواهد یافت.