سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدعلی اکبری – معاونت آمادوپشتیبانی ناجا
حمیدرضا خسروی –
معید دادرس –

چکیده:

وظیفه مدیریت زنجیره تامین و هماهنگ سازی جریانهای مختلف درون آن می باشد یکی از چالشهای مهمدیریتی دراین زمینه هماهنگ سازی جریان های مواد بین چندین سازمان و دردرون هرسازمان است به منظور نیل به این مهم استفاده از تکنولوژی ها و ابزارهایی جهت ردگیری مواد درمسیر طی شده از مبدا به مقصد و ثبت اطلاعاتدرهر مرحله ضروری می باشد شناسایی خودکار محموله ها یکی از راهکارهای مدیریت بهینه زنجیره تامین می ب اشد موضوع بکارگیری تجهیزات شناسایی خودکار به عنوان روش اجرایی برای ردیابی محموله ها از سال ها پیش مطر حبوده است RFID از این دست فناوری ها می باشد توسعه rFID باعث تحولات عظیمی درحوزه مدیریت زنجیره تامین شامل تدارکات ترابری انبارداری و … گردیده است از این رو اطلاعات مربوط به جریان مواد با استفاده از این تکنولوژی دربستر اینترنت اشیا درهر لحظه از زمان قابل دسترسی است لذا یکی از چالشهای مدیریتی در زنجیره تامین دررابطه با هماهنگ سازی جریان مواد رفع خواهد شد.