سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فواد آصف – دانشجویان کارشناسی ارشد مکاترونیک
علی صالحی –
مهدی کریمی – استادیار دانشگاه آزادقزوین

چکیده:

در این پژوهش به بررسی یکپارچهسازی تصمیمات قیمتگذاری و زمانبندی در یک محیط تولید سفارشی پرداخته شده است. محیط ماشینی در نظر گرفته شده، محیط جریان کارگاهی با m ماشین است. تابع هدف مدل حداکثر کردن سود حاصل از درآمد با کسر مجموعهزینه وزنی دیرکردها است. فرض بر این است که قیمت هر محصول توسط فروشنده تعیین میشود و تقاضا تابعی غیرافزایشی از قیمت است. یک مدل ریاضی برنامه ریزی خطی عدد صحیح مخلوط برای مسأله توسعه داده شده است. با توجه به ان پی سخت بودن مسأله، برای – حل مسائل در ابعاد واقعی دو الگوریتم فراابتکاری جستجوی ممنوع و شبیه سازی تبرید، توسعه داده می شوند. برای بررسی کارایی الگوریتم های پیشنهادی نتایج این الگوریتم ها با نتایج مدل ریاضی برای مثال های کوچک مقایسه می شود که نشان دهنده کارایی الگوریتم های پیشنهادی است. همچنین نتایج محاسباتی نشان دهنده کاراتر بودن الگوریتم جستجوی ممنوعه پیشنهادی نسبت به الگوریتم شبیه سازی تبرید است.