سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه ذبیحی – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، گروه، صنایع، پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی شریف
مرتضی خاکزار بفروئی – دکتری مهندسی صنایع، گروه، صنایع، پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی شریف

چکیده:

در دنیای رقابتی امروز مدیریت فروش کالاهای فاسدشدنی به عنوان یکی از مسائل مهم صنایع مطرح میشود. با توجه به خصوصیت کالای فاسد شدنی و کوتاهی طول عمر آنها استفاده از مکانیزمی که بتوان برای مشتریان انگیزه بیشتری در خرید این محصولات بوجود آورد، حائز اهیمت میباشد. در این مقاله از تخفیف فروش برای افزایش تقاضا استفاده شده است. همچنیناز زمان اعلام تخفیف تابع تقاضای متفاوتی در نظر گرفته شده است. تابع تقاضا تصادفی و تابعی از زمان و قیمت میباشد. مدلسازی برای زنجیره تامین دو سطحی شامل یک خردهفروش و یک تامین کننده انجام شده است که در آن از قرارداد تسهیم درآمد استفاده شده است. حالتهای مختلف فروش درنظر گرفته شده و مساله برای سود خردهفروش، سود تامین کننده و سودحالت هماهنگ شده مدلسازی شده است