سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن عسگری – دانشگاه علم و صنعت ایران
احمد غلامی – دانشگاه علم وصنعت ایران
بهروز محمدی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مرتضی سلطانی – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

سیستمهای قدرت امروزی شامل عناصر حفاظتی مختلفی می باشند که برای رفع خطا مورد استفاده قرار می گیرند. برای اینکه یک سیستم قدرت عملکرد پایداری داشته باشد و انرژی مورد نیاز مشتریان تأمین شود، یک سیستم حفاظتی با قابلیت اطمینان بالاموردنیاز می باشد. از آنجاییکه شبکه توزیع مستقیماً به مصرف کننده متصل میباشد، حفاظت بهینه آن نقش مهمی درکاهش قطعی برق و افزایش قابلیت اطمینان دارد. حفاظت سیستمهای توزیع به وسیله رلهها، کلیدهای بازبست و فیوزها انجام میشود. هماهنگی این تجهیزاتشامل هماهنگی رله- رله، رله- کلید بازبست، رله- فیوز، کلید بازبست- کلید بازبست، کلید بازبست- فیوز و فیوز- فیوز میشود. در این مقاله هماهنگی بین این تجهیزات برای یک شبکه نمونه ۱۳ شینه با استفاده از نرم افزارDIgSILENT انجام شده است.