سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

تقی ابراهیمی – دانشکده برق- دانشگاه تفرش
محمود سرلک – دانشکده برق- دانشگاه تفرش
فرزاد ملیجی – دانشکده برق- دانشگاه تفرش
حسن دهقان – دانشکده برق- دانشگاه فردوسی

چکیده:

حفاظت اضافه جریان بر ای تمام قسمتهای مختلف یک سیستم قدرت امری مهم و ضروری است . در ی ک سیستم توزیع، عناصر حفاظتی باید بگونه ای باهم هماهنگ شوند که از قسمت های مختلف آن در برابر انواع خطاها حفاظت کند . در این مقاله الگور یتم هماهنگ ی بصور تی است که همه تجهیزات شامل رله ها ی جری ان زی اد، فیوزها، رکلوزرها، سکشنالا یزر ها به نحوی مناسب و بهینه و با استفاده از الگوریتم ژنتیک تنظیم و هماهنگ می شوند. روش پیشنهادی با استفاده از نرم افزارهای DIgSILENT و MATLAB بر رو ی یک شبکه توزیع نمونه پیاده سازی و نتایج آن تحلیل و ارائه شده است.