سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت خرید و تدارکات

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

راحله انگشت باف – مدرس در دانشگاه جامع علمی کاربردی

چکیده:

مدیریت بهینه خرید در یک سازمان وسیله ای است که مدیران یک سازمان می تواند با استفاده از آن به هدفهای خود دست یابند . از آنجا که استراتژی کلی سازمان تعیین کننده هدفهاست . معقول این است که بین استراتژی های کلی سازمان و استراتژی خرید، رابطه ای نزدیک وجود داشته باشد . به صورتی دقیق تر باید بین محیط، نوع کسب و کارو استراتژی های ماخوذه برای خرید سازمان رابطه ای معقول وجود داشته باشد تا بتوان هماهنگی بین آنها ایجاد کرد . هماهنگی عامل هم افزایی در سازمان است . برای ایجاد این هماهنگی مدلهای مختلف از جمله مدلهای عقلایی، طبیعی و مدل همه جانبه ( مدل دکتر اعرابی ) وجود دارد که می توان براساس آن تدوین استراتژی خرید کرد .