سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرناز آگهیان – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
سید حسین امیرشاهی – استاد دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده:

در این تحقیق کارآیی مدل CIECAM97s و نسخه بازنگری شده آن در همانندی ظاهر منسوجات قرار گرفته بر روی زمینه های مختلف خاکستری با استفاده از روش پیشبینی داده های رنگی مشابه بررسی شد. برای این منظور تلاش گردید تا در هر سری نمونه، دو نمونه ای که تحت تأثیر زمینه خود بیشترین اختلاف را از نظر روشنایی از خود نشان می دهند، همانند گردند. رنگ همانندی یکبار به صورت بصری و با استفاده از روش سعی و خطا و بار دیگر با استفاده از مدل CIECAM97s و نسخه بازنگری شده آن انجام شد. مقایسه نمونه های همانند شده به دو روش بصری و دستگاهی (بکارگیری مدل ظاهررنگی) نشان می دهد که در تمام موارد اختلاف رنگ فاحشی بین نمونه های همانند شده تجربی و دستگاهی وجود دارد.