مقاله همانندی دیوان سالاری سلجوقیان با دیوان سالاری ساسانیان و اهمیت نقش وزیر در میان دو دولت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مسکویه از صفحه ۷ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: همانندی دیوان سالاری سلجوقیان با دیوان سالاری ساسانیان و اهمیت نقش وزیر در میان دو دولت
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلجوقیان
مقاله ساسانیان
مقاله دیوان وزارت
مقاله دیوان سالاری
مقاله خواجه نظام الملک
مقاله غزالی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سلجوقیان موفق شدند حکومتی قوی و امپراتوری ای گسترده بنا نهند که در تاریخ ایران بعد از اسلام سابقه نداشت. حکومت های پیش از سلجوقیان چندان قدرت گسترده ای نداشتند و تشکیلات نسبتا ضعیف تری در ساختار دولتی و حکومتی خود برقرار ساخته بودند. سلجوقیان برای اداره قلمرو وسیع خود که با حدود قلمرو دولت ساسانی برابری می کرد، نیازمند وجود دیوان سالاری قوی و منسجمی بودند. گسترش نهاد وزارت و وجود دیوان های مختلف به همراه نقشی که دیوان سالاران ایرانی در آن ایفا کردند، بر اهمیت حکومت سلجوقی افزوده بود. تاثیرات فکری و سیاسی خواجه نظام الملک از اندیشه های ایران باستان، بدون تردید برقراری نظام دیوان سالاری قوی تر از قبل و متاثر از عصر ساسانی را در آن زمان باعث گردیده بود. بررسی دیوان وزارت در عصر ساسانی و مقایسه آن با تشکیلات دیوان سالاری عصر سلجوقی به همراه آنچه ماوردی و غزالی درباره اهمیت نقش وزیر در آثار خود آورده اند، روشن خواهد کرد که چگونه همانندی میان نظام دیوانسالاری سلجوقیان با نظام دیوان سالاری ساسانیان برقرار بوده است. بررسی نقش و میزان تاثیرپذیری سلجوقیان از تشکیلات دیوانی پیش از خود و بالاخص وجوه تشابه اهمیت وزیر در عصر سلجوقیان با دوره ساسانی، علاقه مندی سلجوقیان را به ایجاد امپراتوری بزرگی همسان با عصر ساسانی، مشخص می کند.