مقاله هفت پیکر نظامی و پیشینه تاریخی آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در عرفانیات در ادب فارسی (ادب و عرفان (ادبستان) از صفحه ۱۱ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: هفت پیکر نظامی و پیشینه تاریخی آن
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظامی
مقاله هفت پیکر
مقاله تاریخ
مقاله داستان های تاریخی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدیور هادی
جناب آقای / سرکار خانم: علی پور فریبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله، به بررسی تطبیقی روایت های نظامی در هفت پیکر با چند اثر تاریخی پرداخته شده است. سوال اصلی این است که روایت های نظامی در هفت پیکر تا چه میزان با واقعیت های تاریخی مطابقت دارد و مهمترین هدف این تحقیق، تعیین بهره گیری نظامی از متون تاریخی و تعیین تصرف هایی است که وی در بیان حوادث تاریخی داشته است.
این تحقیق با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی انجام شده و بررسی ها نشان داده است که نظامی، بخشی از هفت پیکر را با عنایت به متون تاریخی بازآفرینی کرده و بخش دیگری از آن حاصل اندیشه ورزی ادبی و تصرفاتی است که او با بهره گیری از تخیل شاعرانه خود در وقایع تاریخی پدید آورده است.