سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: همایش توسعه مبتنی بر دانایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیرحسین دوائی مرکزی – استادیار دانشکده مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
مصطفی کریمیان اقبال – معاون فناوری، وزارت علوم، تحقیقات وفناوری
مهدی کشمیری – رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

چکیده:

استفاده از عبارت «توسعه مبتنی بر دانائی» برای تاکید بر تفاوت دیدگاهی با مفاهیمی همچون «توسعه مبتنی بر مواد اولیه» و یا «توسعه مبتنی بر سرمایه» است. اما واقعیت ان است که حتی در بین معتقدان توسعه دانائی محور نیز دیدگاه های کاملا متفاوت و گاه متضادی وجود دارد. برای کمک به ایجاددرک مشترک از مفاهیم مذکور، هدف مقاله حاضر، ارائه اجمالی ۷ نظریه در موضوع توسعه فناوری ، به عنوان موتور توسعه دانائی محور است. در این مقاله وجوه اشتراک و تمایز نظریه های مذکور نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت.