سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

الهه شیخی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش نیروی انسانی
محمدرضا دلوی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

چکیده:

استراتژی های رقابتی در بازارهای الکترونیکی، همواره یکی از مقوله های مهمی است که در حوزه های جدید مطالعات رقابتی مورد توجه قرار گرفته است . اما در این زمینه دیدگاه های بسیار متنوعی ارائه شده است . از سویی دیگر با توجه به اینکه در کشورمان مطالعات چندانی در این زمینه انجام نشده است ؛ بررسی این استراتژی ها از اهمیت دو چندان برخوردار است ، زیرا با ورود به دنیای تجارت الکترونیکی و استفاده از ابزارهای نوین در حوزه های جدید فناوری و تجارت ، بانک ها ناگزیر خواهند شد تا با بکارگیری استراتژیهای نوین بانکداری ، خود را برای فشارهای رقابتی جدید آماده نمایند . امروزه کسب مزیت رقابتی در گرو این است که بانک ها در ابعاد مختلف به سمت سرآمدی و برتر شدن حرکت نمایند . استراتژی های رقابتی به بانک ها نشان می دهد که چگونه موقعیت رقیبانشان را ارزیابی کنند و در مراحل مختلف واکنش های لازم را نشان دهند . هدف تحقیق حاضر شناسایی رابطه هفت اس ریچارد دی اونی و استراتژی های رقابتی به منظور ایجاد مزیت رقابتی می باشد . در این تحقیق با استفاده از مدل هفت اس و پرسشنامه ۷۲ سوالی به بررسی نظرات مدیران شعب بانک های خصوصی در چارچوب هفت فرضیه پرداخته شده است . این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی پیمایشی است