سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهین ناز میردهقان –

چکیده:

مقاله حاضر با هدف معرفی هسته پژوهشی زبان های آسیاییبه عنوان هسته ای میان رشته ای به رشته تحریر در آمده است . در شرایط کنونی، عدم شناخت تخصص ها و امکانات موجود و بی توجهی به مسائل علمی و پژوهشی در زمینه زبان های آسیایی را می توان از عمده دلایل عدم مطرح بودن کشورمان در سطح پژوهش های بین المللی زبانی دانست، که کسب جایگاه فوق در جامعه جهانی مستلزم برنامه ریزی مناسب،تحقیقات تخصصی جامع ، م ستمر و هدفدار در زمینه زبان های گوناگون منطقه است. براین مبنا تأسیس این هسته پژوهشی با توجه به ضرورت پژوهش های میان رشته ای در حوزه های ادبی و زبان شناختی (در زبان هایی همچون فارسی، عربی، روسی، اردو، …)، به ایجاد زمینه لازم جهت انجام پژوهش های میان زبانی بنیادین با توجه به تعاملات زبانی پرداخته، و با بهبود شرایط و رفع موانع تحقیقی مربوط، هماهنگ سازی و افزایش سطح کیفی تعلیمات و تحقیقات میان رشته ای زبانی را به انجام میرساند. این مهم با در نظر داشتن نقش حیاتی زبان ها در شناخت فرهنگ ملل و تأثیر آن بر توسعه ملی، و لزوم برنامه ریزی و توجه به زبان های آسیایی و تصمیم گیری مناسب برای به حداکثر رساندن پژوهش های همه جانبه زبانی با بهره گیری از ره یافت های علمی جهانی بیش از پیش ضروری می نماید. اهمیت این امر به ویژه با توجه به عدم وجود چنین مرکزی در سطح کشور که بتواند کلیه عرصه های تحقیقاتی لازم مرتبط با زبان های آسیایی را دربرگیرد آشکارتر می گردد. تأسیس این هسته علاوه بر هموار نمودن راه برای اهداف مذکور، زمینه ساز پیشرفت علوم زبانی و فن آوری های نوین خواهد بود و استادان مجرب مرتبط در این حوزه را به صورت تخصصی به تحقیقات منسجم و هدفدار به منظور تأمین نیازهای علمی /تحقیقاتی/انسانی کشور در زمینه زبان های آسیایی تشویق می نماید .ره یافتهای نوین علمی و مطالعات بنیادین به انجام رسیده در این هسته همچنین می تواند در زمینه ارائه راه حل های اجرایی و کاربردی برای ارتقای کارآیی و کیفیت آموزش این زبان ها و نیز تقویت زمینه ایران شناسی در کشورهای آسیایی را به دنبال داشته باشد، که علاوه بر همراستایی با برنامه توسعه کشور، با سیاست روابط علمی، منطق های و بین المللی وزارت علوم مبنی بر توسعه زبان فارسی و فرهنگ اسلامی و ایرانی در منطقه خاورمیانه و آسیا و تقویت کرسی های آموزش زبان فارسی در مراکز معتبر جهانی نیز همراستا می باشد. اهداف، وظایف و فعالیت های هسته در این ارتباط در مطابقت با نیازهای اساسی کشور در زمینه های علمی و تحقیقاتی تعریف گردیده است.