سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت خرید و تدارکات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

راضیه بردبار –

چکیده:

شیوه حسابداری پیش از جنگ جهانی دوم و به خاطر اثرات آن بر بازار تولید به سوی توسعه حسابداری مراکز هزینه و ایجاد حسابداری مدیریت سوق یافت . این شا خه حسابداری به صورت یک حوزه آموزشی از اواخر دهه ۱۹۴۰ میلادی پا به عرصه تجارت گذاشت و به عنوان بازوی مدیران برای برنامه ریزی و کنترل فعالیت ها قرار گرفت . از اواخر دهه ۱۹۶۰ برخی نویسندگان حسابداری از جمله سولومونزواستاباس به رابطه بین فعالیت ها و هزینه ها اشاره کردند ، سرانجام در دهه۱۹۸۰«کوپر» وکاپلانمفهوم هزینه یابی بر مبنای فعالیت را برای محاسبه ی بهای تمام شده محصول معرفی کردند .