مقاله هزینه های ترشح مواد کورنیکولی شته جالیز، (Aphis gossypii (Hem.: Aphididae،به عنوان یک مکانیسم دفاعی روی قابلیت های زیستی آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۹۰ در نامه انجمن حشره شناسی ایران از صفحه ۵۱ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: هزینه های ترشح مواد کورنیکولی شته جالیز، (Aphis gossypii (Hem.: Aphididae،به عنوان یک مکانیسم دفاعی روی قابلیت های زیستی آن
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هزینه های زیستی
مقاله فرمون هشدار دهنده
مقاله رفتار دفاعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صراف معیری حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مهندسی احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عاشوری احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ترشحات کورنیکولی برای هشدار دادن به افراد هم گونه، زمانی که با خطر شکار شدن توسط دشمنان طبیعی مواجه می شوند، در بسیاری از گونه های شته ها به عنوان یک مکانیسم دفاعی شناخته شده است. مطالعات گسترده ای روی منافع این ترشحات و فرمون هشدار دهنده ناشی از آن انجام پذیرفته است ولی هزینه های این مکانیسم برای شته ها هنوز به خوبی شناخته نشده است. در این مطالعه هزینه های زیستی مستقیمی که ترشحات کورنیکولی شته جالیز، Aphis gossypii Glover، روی مراحل بالغ و نابالغ شته ها دارند مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، قسمت پشتی قفسه سینه شته ها در مراحل مختلف زیستی (پوره سن دوم، سوم، چهارم و بالغین) به وسیله قلم موی نازکی تحریک شد تا قطرات کورنیکولی مترشحه قابل مشاهده باشند. پس از این دست کاری، خصوصیات زیستی شته ها تا مرگ آخرین شته بالغ پی گیری شد. آزمایش ها در شرایط دمایی ۲۵±۱ درجه سلسیوس، رطوبت نسبی ۵۰±۵ درصد و دوره نوری ۱۶ ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی در داخل اتاقک رشد انجام شد. نتایج نشان داد که تولید ترشحات کورنیکولی به وسیله پوره های سن دوم و سوم شته جالیز اثری روی زنده مانی و پوره زایی بالغ های آن ها ندارد. برعکس، زنده مانی و پوره زایی پوره های سن چهارم و حشرات کاملی که وادار به ترشح قطرات کورنیکولی شده بودند به طور معنی داری نسبت به افرادی که تولید این ترشحات را نکرده بودند، کاهش یافت. همچنین مشخص شد که ترشحات کورنیکولی هزینه هایی را برای آخرین مراحل پورگی و حشرات کامل شته جالیز در بر دارد.