سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

شیرین شرر تیمورتاش –

چکیده:

هدف اصلی این مقاله، بررسی بازتاب پسامدرنیسم در چهارمین نفرمنیرو روانی پور است. داستانی کوتاه که خوانش آن سبک و سیاق منحصر به فردی می طلبد . داستان چون هزار تویی خواننده را از سویی به سویی دیگر می کشد . مفهوم زمان و مکان در دالانهای پیچیده ی داستان تغییر می کند. مرز میان رویا و حقیقت از بین می رود. هویت انسانی در آینه پیر می شود. و نظم از هم گسیخته می ماند. این مقاله به بررسی اجمالی برخی از ایماژها، ظرافت ها و مولفه های پسامدرنیستی می پردازد، که در متن داستان به چشم می خورند . همچنین به تأثیر برخی از نویسندگان مدرنیست و پسامدرنیستی چون کافکا و بورخس (…) نیز در مقاله اشاره خواهد شد.