سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی اکبرپور قبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه،عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزا

چکیده:

یکی ازنقاط ضعف دربهره برداری از واحدهای بادی وابستگی شدید توان خروجی آن به میزان وزش باد است عدم پیوستگی سرعت باد باعث ایجادمشکلاتی دربهره برداری از انرژی باد درمحیط بازار برق می شود با توجه به غیرقابل کنترل بودن این نوع مولدها بهتر است از سیستمهای ترکیبی برای بهره برداری استفاده شود. دراین مقاله مدلی جهت بهره برداری بهینه از یک سیستم ترکیبی نیروگاه بادی پمپ ذخیره ای درمحیط بازار برق ارایه می گردد که باعث فراهم کردن شرایط حضور موفق در محیط بازار و بیشترین سود ممکن برای تولید کنندگان انرژی باد می شود دراین مقاله از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات برای بهینه سازیمدل پیشنهادی استفاده شده است.نتایج نشان میدهند که مدل ارایه شده روشی مناسب جهت بهره برداری از این سیستم ترکیب یدر محیط بازار می باشد.