مقاله هراس اجتماعی و ارتباط آن با وضعیت تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در گام های توسعه در آموزش پزشکی از صفحه ۲۲۷ تا ۲۳۵ منتشر شده است.
نام: هراس اجتماعی و ارتباط آن با وضعیت تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هراس اجتماعی
مقاله وضعیت تحصیلی
مقاله دانشجویان علوم پزشکی
مقاله کرمان
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مظهری شهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: اخلاص پور مریم
جناب آقای / سرکار خانم: بنازاده نبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: هراس اجتماعی (Social phobia) یکی از اختلالات شایع روان پزشکی است که به صورت ترس از ارزیابی شدن یا مشاهده شدن توسط دیگران بروز می کند. با وجود این که صحبت کردن در میان جمع یکی از ملزومات سیستم های آموزشی می باشد و هراس اجتماعی به علت ترس از صحبت کردن در جمع می تواند باعث کاهش عملکرد تحصیلی افراد شود، تاکنون مطالعات اندکی به بررسی شیوع این اختلال در میان دانشجویان در ایران پرداخته اند. این مطالعه با هدف بررسی شیوع هراس اجتماعی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی آن ها صورت گرفت.
روش کار: پژوهش حاضر بر روی ۷۰۰ دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند، انجام شد. جهت انجام مطالعه از پرسش نامه های هراس اجتماعی، مقیاس مختصر ترس از ارزیابی منفی و پرسش نامه خصوصیات دموگرافیک و عملکرد تحصیلی استفاده گردید.
یافته ها: در بین دانشجویان مورد بررسی، ۴۰٫۶ درصد افراد مبتلا به هراس اجتماعی بودند. از لحاظ میانگین معدل، تفاوت معنی داری بین دو گروه مبتلا به هراس اجتماعی و غیر مبتلا یافت نشد، اما افراد مبتلا به طور معنی داری بر این باور بودند که عملکرد تحصیلی آن ها به علت هراس از صحبت کردن در جمع کمتر از واقع می باشد. تنها ۴٫۱ درصد افراد مبتلا به هراس اجتماعی به روان پزشک مراجعه کرده بودند.
نتیجه گیری: اقدامات پیشگیرانه جهت تشخیص به موقع افراد مبتلا و در نتیجه کاهش عوارض هراس اجتماعی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان توصیه می شود.