سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید پورکلشتری – شرکت مهندسین مشاورموننکو ایران
مجید عمیدپور – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

دراین تحقیق مدیریت بخار با نگرش کاهش مصرف انرژی درواحدهای فرایندی را مورد هدف قرار خواهیم داد برای این منظور درابتدا عامل بخار با سطوح مختلف فشار به عنوان حامل انرژی درواحدهای فرایندی معرفی می گردد سپس با معرفی مجموعه خدمات جانبی یک واحد پتروشیمیایی که وظیفه تولید و توزیع بخار به واحدهای مختلف مجموعه را دارد مقدار مصرف بخار به منظور کمینه کردن مصرف انرژی مورد بررسی قرارمیگیرد تجهیزات اصلی شامل بویلر توربین بخار دی سوپرهیترها و سایر تجهیزاتدرمحیط نرم افزار GAMS مدلسازی ریاضی می شود سپس یک مساله برنامه ریزی غیرخطی Non Linear Programming حل و تحلیل می شود درنهایت با مقایسه نتایج حاصل از بهینه سازی با مقادیر واقعی بیانگر این واقعیت می باشد که با مدیریت مناسب نحوه توزیع بخار قادر خواهیم بود مقدار تولید بخا ررا به میزان قابل توجهی کاهش دهیم