سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوریهای نوین در صنعت پالایش

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

طه قیامی – مهندس طراحی فرآیند، گروه مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
فرهاد شهرکی – دکتری انتگراسیون فرآیند، دانشیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و ب
مبینا خدادوست – مهندس طراحی فرآیند، گروه مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

یکی از بخشهای مهم واحدهای صنعتی سیستم بخار واحد پشتیبانی است.در سیستم بخار واحد پشتیبانی،تولید دو نوع انرژی الکتریسیته و گرما از یک منبع سوخت (بویلر)را اصطلاحا تولید همزمان می نامند.در این مقاله،یک روش گرافیکی برای هدفگذاری تولید همزمان براساس تقریب سالیزبوری پیشنهاد شده است.توانایی تولید همزمان برای انرژی داده شده ی سطوح منبع و تقاضا تخمین زده شده است.همچنین با این روش گرافیکی مقدار بخار اضافی موجود در سیستم بدست می آید.نتایج نشان می دهد روش پیشنهاد شده ساده تر از سایر روش ها است و جهت هدفگذاری سریع توانایی تولید همزمان برای انرژی داده شده ی سطوح منبع و تقاضا در سیستم بخار به کار می رود.بعلاوه، مثالی برای توضیح این روش گرافیکی ارائه شده است